Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W związku z ograniczeniami związanymi z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19 rekrutację do szkół

GDAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

GDAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

prowadzimy w formie elektronicznej.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail; sekretariat@glogdansk.pl lub tel. 58 346 39 66 / 505 499 660

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

odbędzie się dnia
1 września 2021r.
w szkole - sala gimnastyczna

• Gdańska Szkoła Podstawowa klasy 0-VIII godz. 10:00
• Gdańskie Liceum Ogólnokształcące klasy I–III godz. 13:00


O godz. 12.00 odbędzie się msza św.
w Kościele św. Ignacego Loyoli
ul. Brzegi 49

Od roku szkolnego 2018/2019 zacznie działać
Szkolne Koło Turystyczne „GEO”.

Celem utworzenia koła jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach koła uczniowie z klas 5-8 Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego starać się będą o Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą PTTK.
Więcej informacji pojawi się na szkolnej tablicy we wrześniu oraz w mediach społecznościowych. Koordynatorem koła został nauczyciel geografii- Pan Bartosz Korinth.