Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 w trosce o wspólne bezpieczeństwo,ograniczamy się do kontaktów telefonicznych lub elektronicznych ze szkołą. Kontakty osobiste tymczasowo zawieszamy. W tym celu proszę korzystać z adresów e-mail: sekretariat@glogdansk.pl i glogda@wp.pl, tel. 505 499 660

Jednocześnie informujemy, ze nauka w naszych szkołach w obecnej sytuacji odbywa się drogą elektroniczną.
W związku z ograniczeniami związanymi z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19 rekrutację do szkół

GDAŃSKA
SZKOŁA PODSTAWOWA

i
GDAŃSKIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy w formie elektronicznej.
W razie pytań proszę o kontakt
e-mail sekretariat@glogdansk.pl
lub tel. 58 346 39 66, 505 499 660

Od roku szkolnego 2018/2019 zacznie działać
Szkolne Koło Turystyczne „GEO”.

Celem utworzenia koła jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach koła uczniowie z klas 5-8 Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego starać się będą o Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą PTTK.
Więcej informacji pojawi się na szkolnej tablicy we wrześniu oraz w mediach społecznościowych. Koordynatorem koła został nauczyciel geografii- Pan Bartosz Korinth.