regulamin

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
1 września 2016 godz. 12:00

godz. 12:00 - msza św. w Kościele św. Ignacego ul. Brzegi 49
godz. 13:00 - spotkanie w szkole (inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017, spotkanie z wychowawcami klas)