Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

W związku z ograniczeniami związanymi z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19 rekrutację do szkół

GDAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA
i
GDAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

prowadzimy w formie elektronicznej.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail; sekretariat@glogdansk.pl
lub tel. 58 346 39 66/ 505 499 660

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się w dniu
1 września 2020r. (wtorek)
w salach lekcyjnych

• godz. 10:00 klasy VII, VIII GSP
i klasy I – III GLO
• godz. 13:15 klasy 0, I – VI GSP


O godz. 12.00 odbędzie się msza św.
w Kościele św. Ignacego Loyoli
ul. Brzegi 49

Od roku szkolnego 2018/2019 zacznie działać
Szkolne Koło Turystyczne „GEO”.

Celem utworzenia koła jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach koła uczniowie z klas 5-8 Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego starać się będą o Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą PTTK.
Więcej informacji pojawi się na szkolnej tablicy we wrześniu oraz w mediach społecznościowych. Koordynatorem koła został nauczyciel geografii- Pan Bartosz Korinth.