Zajęcia w ramach
projektu naukowo-badawczego


LEPSZE PERSPEKTYWY,
WYŻSZE KOMPETENCJE

Od roku szkolnego 2018/2019 zacznie działać
Szkolne Koło Turystyczne „GEO”.

Celem utworzenia koła jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. W roku szkolnym 2018/2019 w ramach koła uczniowie z klas 5-8 Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego starać się będą o Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą PTTK.
Więcej informacji pojawi się na szkolnej tablicy we wrześniu oraz w mediach społecznościowych. Koordynatorem koła został nauczyciel geografii- Pan Bartosz Korinth.